Klinisch Psycholoog Forensische Psychiatrie
GGZ Fulltime, Parttime Friesland Leeuwarden 10 - 196
GGZ Fulltime, Parttime Friesland Leeuwarden 10 - 196

Voor GGZ Friesland is Elle Professionals op zoek naar een klinisch psycholoog.De polikliniek Forensische Psychiatrie is onderdeel van de ambulante tak van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland. Ze bieden multidisciplinaire specialistische zorg voor mensen met (dreigend) delictgedrag. Patiënten die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten kunnen in aanraking zijn gekomen met justitie waarna ze aangemeld worden door de reclassering voor een behandeling bij de poli FP. Een deel van de patiënten met (dreigend) delictgedrag kan ook via de huisarts verwezen worden.


Inhoud functie

De poli FP behandelt onder andere volwassenen met agressieproblemen, problemen met huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn adolescenten die in aanraking zijn gekomen met justitie en gedragsproblemen welkom. De poli FP is in het forensisch werkveld strevend naar continue verbetering van de zorg die zij biedt. Zie streeft naar het inzetten van geïntegreerde forensisch psychiatrische zorg die aansluit bij de hulpvraag van de patiënt. Zij hecht bovendien veel waarde aan het investeren in samenwerkingsverbanden met belangrijke ketenpartners in de zorg. Ervaringsdeskundigheid, betrekken van naasten en een systemische aanpak staan bij GGZ Friesland hoog in het vaandel.

In deze functie werk je binnen een enthousiast en gedreven multidisciplinair team met psychiaters, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialist, SPV, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige en opleidelingen in de diverse disciplines.• Je fungeert als specialist en regiebehandelaar volgens de uitgangspunten van het professioneel statuut van GGZ Friesland;

• Je bent samen met andere specialisten van de specialistische behandelteams mede-verantwoordelijk voor het behandelbeleid van de afdeling en de zorgprogramma’s van de forensische psychiatrie;

• Je verleent consultatie aan zowel patiënten en -systemen als aan andere professionals binnen de GGZ en daarbuiten;

• als regiebehandelaar ben je eindverantwoordelijk voor totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen in samenwerking met de patiënt, familie en medebehandelaren;

• Je doet als specialist samen met (GZ)psycholoog (of PioG) intakes;

• Je voert psychologische en psychotherapeutische behandelingen uit bij individuele patiënten en groepen patiënten waarbij bedrevenheid in traumabehandeling, systeemtherapie een pre is;

• Je verricht psychodiagnostisch onderzoek, veelal samen met een (GZ)psycholoog;

• Als specialist van de afdeling ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en het zorgdragen voor een goed behandelklimaat, supervisie en werkbegeleiding aan collega’s is een belangrijk onderdeel hiervan;

• Je bent bereid een bijdrage te leveren in de deskundigheidsbevordering en behandelaanbod van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland in bredere zin: naast de poli FP is er een Forensisch FACT en Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA).

• Je verantwoordt de tijdsbesteding in het kader van de DBC-/DBBC registratie en draagt zorg voor overige uit de functie voortvloeiende administratieve werkzaamheden;

• Je bent pro-actief zijn in het onderhouden van samenwerkingsrelaties binnen andere onderdelen van GGZ Friesland.

• Je draagt bij aan de ontwikkeling – innovatie – verbetering van onze zorg en doet hier actief voorstellen in.

Functie-eisen

• Je bent werkzaam als een BIG geregistreerde klinisch psycholoog;

• Ruime kennis en ervaring met cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, systeemtherapie en groeps-(psycho)therapie is een pré,

• Je bent geschoold in EMDR (of bereidheid daartoe);

• Je hebt affiniteit en ervaring in het werken met de (forensische) doelgroep;

• Je bent een resultaatgerichte proactieve professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en het behandelbeleid;

• Je bent innovatief en in staat een vertaling te maken van beleid naar praktijk;

• Je bent flexibel, hebt gevoel voor humor en creativiteit, ook in stressvolle situaties.

Wij bieden

• een werkplek binnen een enthousiast en gedreven team dat intensief samenwerkt met elkaar;

• een open cultuur waarin leren en ontwikkelen een belangrijke rol heeft;

• een uitdagende baan met een veelzijdigheid aan werkzaamheden;

• mogelijkheid tot werken op een avondpoli;

• mogelijkheden je verder te ontwikkelen zowel in de dagelijkse praktijk van het werk als door het volgen van training en intervisie;

• een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd. Medewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde duur behouden hun rechten conform de CAO-GGZ;

• salaris conform FWG 70.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie