GZ-psycholoog Forensische Psychiatrie
GGZ Fulltime, Parttime, Fulltime/Parttime Friesland Leeuwarden 11 - 141

Voor GGZ Friesland is Elle Professionals zoekend naar een GZ-psycholoog voor de Polikliniek Forensische PsychiatrieDe polikliniek Forensische Psychiatrie is onderdeel van de ambulante tak van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland. Ze bieden multidisciplinaire specialistische zorg voor mensen met (dreigend) delictgedrag. Patiënten die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten kunnen in aanraking zijn gekomen met justitie waarna ze aangemeld worden voor een behandeling bij de poli FP.

De poli FP behandelt onder andere volwassenen met agressieproblemen, problemen met huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn adolescenten die in aanraking zijn gekomen met justitie en gedragsproblemen welkom. De poli FP is in het forensisch werkveld strevend naar continue verbetering van de zorg die zij biedt. Zij hecht bovendien veel waarde aan het investeren in samenwerkingsverbanden met belangrijke ketenpartners in de zorg. Ervaringsdeskundigheid, betrekken van naasten en een systemische aanpak staan bij ons hoog in het vaandel.

Binnen de polikliniek Forensische Psychiatrie (locatie Hege Wier, Leeuwarden) zoekt GGZ Friesland ( i.v.m verhuizing huidige collega) een enthousiaste collega.

Inhoud functie

• Je bent (regie) behandelaar binnen het behandelteam;

• Je draagt bij aan diagnostiek, indicatiestelling en behandeling binnen de polikliniek FP en de PI (Penitentiaire inrichting Leeuwarden);

• Je voert psychologische behandelingen uit bij individuele patiënten en groepen patiënten met verschillende psychiatrische problematiek en delictgedrag, daarbij onder meer gebruik makend van psychologische interventies en

psychotherapeutische deeltechnieken;

• Je bent bij voorkeur bedreven in traumabehandeling;

• Je bent bereid een bijdrage te leveren in de deskundigheidsbevordering en behandelaanbod van de forensische psychiatrie van GGZ Friesland in bredere zin: naast de poli FP is er een Forensisch FACT en een Forensisch Psychiatrische afdeling (FPA). Je overlegt en werkt actief samen met andere hulp- of zorgverleners uit de zorgketen en gezins- en relatiecontacten van patiënten omtrent de voortgang van de behandeling;

• Je verwijst patiënten zo nodig en verleent consultaties in de vorm van specialistisch advies over o.a. indicatiestelling en behandeling aan hulpverleners en behandelaren binnen en buiten de instelling;

• Je levert als lid van het multidisciplinair behandelteam een bijdrage aan de ontwikkeling van het behandelbeleid en het vakgebied;

• Je begeleidt opleidelingen zoals een master student psychologie en PIOG en draagt daarmee actief bij aan het opleidingsklimaat van de afdeling;

• Je verantwoordt de tijdsbesteding in het kader van de DBC-/ DBBC-registratie en draagt optimale zorg voor overige uit de functie voortvloeiende administratieve werkzaamheden.

• Je draagt bij aan de ontwikkeling – innovatie – verbetering van onze zorg en doet hier actief voorstellen in.In deze functie werk je binnen een enthousiast en gedreven multidisciplinair team met psychiaters, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialist, SPV, maatschappelijk werker en opleidelingen in de diverse disciplines.

Functie-eisen

• Je bent BIG geregistreerd;

• Je hebt ervaring en/of affiniteit met ambulante hulpverlening zowel individueel als groepsgericht;

• Je kunt de-escalerend werken;

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het bieden van behandeling binnen de Forensische Psychiatrie;

• Je hebt affiniteit met de doelgroep binnen de ambulante Forensische Psychiatrie;

• Je bent een stevige, collegiale en stressbestendige collega en een meedenker die gericht is op ontwikkelen.

Wij bieden

• een werkplek binnen een enthousiast en gedreven team dat intensief samenwerkt met elkaar;

• een uitdagende baan met een veelzijdigheid aan werkzaamheden;

• mogelijkheden je verder te ontwikkelen zowel in de dagelijkse praktijk van het werk als door het volgen van training en intervisie;

• een arbeidsovereenkomst voor in ieder geval een jaar een jaar. Mensen met een arbeidscontract voor onbepaalde duur behouden hun rechten conform de CAO-GGZ;

• salaris conform FWG 65.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Motivatie

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie